โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
 งานวิชาการ
     ตารางเรียน
     ดูเกรดเช็คเกรด
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
     ปฏิทินฝ่ายวิชาการ
     คู่มือนักเรียน
     งานห้องสมุด
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
     สังคม และวัฒนธรรม
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 หลักสูตร
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 สำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงาน
     ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
     ฝ่ายบริหารงบประมาณ
     ฝ่ายบริหารบุคคล
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาด(Kb)
   sdq6_3 1,757.57
   sdq6_2 1,761.02
   sdq6_1 1,763.94
   sdq5_3 1,758.41
   sdq5_2 1,757.80
   sdq5_1 1,756.26
   sdq4_2 1,758.33
   sdq4_1 1,756.39
   sdq3_3 1,756.74
   sdq3_2 1,758.46
   sdq3_1 1,759.63
   sdq2_3 1,753.95
   sdq2_2 1,756.14
   sdq2_1 1,756.61
   sdq1_3 1,756.46
   sdq1_2 1,757.52
   sdq1_1 1,752.50
   แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 272.55

มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1  
   

ย้อนกลับ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

 สถิติเว็บไซต์
Online : 1
Today : 79
Month : 4,344
ผู้เยี่ยมชมรวม : 52,512